İthalat İşlemleri

• İthal edilecek eşya ile ilgili olarak mevzuat çalışmasının yapılması,
• Lojistik işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi,
• Nakliye firmasından malların varışını ve evrak bilgilerinin takibi,
• Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması,
• Ordinonun alınması,
• Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
• Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi,
• Gümrük beyannamesi tescili ve işlemlerin takibi
• Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması,
• Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
• İlgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması,
• Gümrükleme işlemi biten malların firmaya teslimi,
• Maliyet hesaplaması
• Elektronik Arşivleme
• Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.

 

İhracat İşlemleri

• İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
• Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 Menşe Şahadetnamesi, Ticaret Odası tasdikleri, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması, 
• Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, 
• ihraç Faturanın düzenlenmesi, Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti, 
• Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması, 
• İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması, 
• Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi, 
• Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi, 
• Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi, 
• Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması, 
• Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi

 

Diğer Gümrük İşlemleri

• Transit Ticaret işlemleri, T.Ticaret Formu Düzenleme
• İhtisas Gümrükleri Aktarma, Yurtdışı Aktarma
• Serbest Bölge işlemleri
• Gümrük vergilerinden muafiyet
• Özel Antrepo (Fiktif)
• ATA Karnesi, Geçici İthalat
• Gümrük Antrepo Beyannamesi
• Geri Gelen Eşya
• Teminat Çözümleri
• Posta gümrük işlemleri
• Deniz, hava, kara, demiryolu hizmetleri organizasyonu
• Ticaret odası işlemleri İhracatçı birlikleri üyelik kaydı vs. 
• Mevzuat değişiklikleri ile ilgili düzenli bilgi aktarımını sağlanması,
• Uygulama ile ilgili olarak şirketiniz personeline eğitim verilmesi, 
• Her türlü çözüm ortaklığı sağlanması

 

Online Hizmetler

İŞTİRAKİMİZ