Gümrük İçin Gerekli Evraklar

İthalat, İhracat ve gümrük idarelerinde herhangi bir işlem yapacak olan firmalar için Gümrük Müsteşarlığı’nın Seri no 81 Tebliği’ne istinaden firma dosyasında bulunması gereken belgeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Söz konusu belgeler orijinal yada noter tasdikli ve güncel olmalıdır.

GÜMRÜK FİRMA TESCİL DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Ticaret Sicil Gazetesi (1 adet asıl yada noter onaylı)

(Kuruluş ve varsa değişiklikler )

2-İmza Sirküleri(1 adet asıl)

3-İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik numaralarını gösterir Nüfus Cüzdan Sureti (1 adet noter onaylı)

4-Vergi Mükellefiyet Yazısı (vergi mükellefi olduğunuza dair vergi dairesinden alınan yazı)

(1 adet asıl yada noter onaylı, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)

5-Oda Sicil Faaliyet Belgesi (1 adet asıl yada noter onaylı, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)

6-Vekaletname (2 adet asıl) EK 1’de örneği mevcut

7- Firma kaşesi (1 adet)

 

İTHALAT KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tekstil ve aksesuar ithalatı yapacak firmalar yukarıdaki belgelere ek olarak Ekonomi Bakanlığı,ilgili İhracatçı Birliklerine verilmek üzere düzenleyeceklerdir.

1-Vekaletname (1 adet noter onaylı)

2-İthalatçı Bilgi Formu (Yeminli Mali Müşavirce onaylı 1 adet asıl) EK 2 ‘de olduğu gibi

2.a- İlgili YMM oda sicil kayıt belgesi (1 adet asıl yada noter onaylı)

3-Yurtdışı ihracatçı firmaya ait konsolosluk onaylı ”EXPORTER REGISTRY FORM” (EK 3’te örneği mevcut)

4- Kayıt Belgesi için Taahhütname (1 adet, noterde düzenlenecek, EK 4’te örneği mevcut)

5-İmza sirküleri (1 adet noter onaylı)

 

TAREKS / DTS İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ekonomi Bakanlığı Grup Başkanlığı’na verilmek üzere düzenlenecektir.

1-Başvuru Dilekçesi (Firma antetli kağıdına, kaşe ve firma yetkililerince imzalı, isim, soy isim ve unvan belirtilerek düzenlenmelidir. EK 5’te örneği mevcuttur.)

2-İmza sirküleri (1 adet noter onaylı)

3-Tareks Yetkilendirme Taahhütnamesi (1 adet noterde düzenlenecektir. EK 6’te örneği mevcuttur, başlangıç ve bitiş tarihi belirtilmeli )

4-Ticaret Sicil Gazetesi (1 adet asıl yada noter onaylı) (Kuruluş ve varsa değişiklikler ile birlikte güncel olmalı)

5- Vergi Mükellefiyet Yazısı (1 adet asıl yada noter onaylı)

Dilekçe hariç diğer tüm belgelerin asıl yada evrakların noter onaylı olması gerekmektedir.

Not; Evraklar Ekonomi Bakanlığı Grup Başkanlığı’na sunulduğunda 1 iş günü içinde sistem açılabilecektir.

 

İHRACAT SAĞLIK SERTİFİKASI GGBS SİSTEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Vergi Levhası

2- Ticari Sicil Gazetesi

3- İmza Sirküleri

 

DÖKÜMAN ADLARI

İŞTİRAKİMİZ