MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

01.12.2018 tarihinden itibaren yapılan MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

01.12.2018

  1.  

13

Ara
2018


11.12.2018 39660060 Gümrük Kontrolü altında işlemede KDV mükerrer ödenmemesi için muafiyet GUMKONTM ...

   

12

Ara
2018


Doğal Çiçek Soğanlarının 2019 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ No 2018-49

   

11

Ara
2018


İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No 2018-8
İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Karar ...

   

10

Ara
2018


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 433
7153 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   

07

Ara
2018


Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılm...
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Karar Sayısı 415
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı 416
Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanm...

   

06

Ara
2018


Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği Sıra No 1 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Teb...

   

05

Ara
2018


7151 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   

04

Ara
2018


16.10.2018 183848 Çevre ithalat ihracat izinleri uygulamasında TPS entegrasyonu ve işlem akış şeması

   

03

Ara
2018


Genelge 2018-20 Sigara transiti konulu 2012-14 Genelgede değişiklik (Yurtdışındaki gümrüksüz satış m...
03.12.2018 39401258 İmal Yılı Uygulamasında Araç İthalatında model yılı istisnası için ek süre veril...
Süs Bitkileri 01-15 Aralık 2018 Fiyatlar (30.11.2018)
30.11.2018 39358607 Teslim Alınan Yabancı Plakalı Taşıt Masraflarının yükümlü kusurunun olup olmadığ...
29.11.2018 39346778 Tohumluk ihracatı eşya muayenesinde ön izin sertifika parti nosunun ambalaj üzer...

   

30

Kas
2018


Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde D...
Gümrük Genel Tebliği Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- Seri No 6 nde Değişiklik Yapılmasına Dair ...
Gümrük Genel Tebliği Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları Seri No 10 nin Yürürlükten Kaldırılması...
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 503
29.11.2018 39207922 Kağıt Ortamda Düzenlenen Transfer Bildirim Formları 3.12.2018 itibariyle kabul e...
7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik ...
30.11.2018 39350063 Ortak Transit Ülkelerine Eşya Taşınmasında İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule için s...

   

29

Kas
2018


27.11.2018 39225646 Çay cinsi eşyanın kaçakçılık veya gümrük mevzuatına göre tasfiyesi için insani y...
26.11.2018 39198504 Tercihsiz Menşe Uygulamasında İspanya, İsveç ve Hollandanın da elektronik menşe ...

   

28

Kas
2018


Tasfiye Genel Tebliği Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler Seri N...

   

27

Kas
2018


İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Da...
Gümrük Genel Tebliği Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 13 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Serbes...
Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 90 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşlem...
Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 102 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşle...
Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 103 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşle...
Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 105 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Gümrük İşle...
Süs Bitkileri 16-30 Kasım 2018 Fiyatları (14.11.2018)

   

23

Kas
2018


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı 353
Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy...
Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik Karar Sayısı 358

   

21

Kas
2018


19.11.2018 38991645 Kağıtsız gümrük işlemlerinde TCGB 44 nolu hanede 0200 ve 0701 kodlu belgelerin k...
19.11.2018 38865248 GENDEC Havayolu mürettebatının gümrük huzurunda imza atmasının sonlandırıldığı k...
16.11.2018 38915601 Gümrüksüz satış mağazaları ön izin başvuru işlemlerinde aranılan belgeler ile mü...
16.11.2018 38898799 Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi devir işlemleri ve yurtdışında yerleşik ol...
16.11.2018 38896539 Transit Rejiminde Demiryolu basitleştirilmesine ilişkin uygulama kılavuzu, TCDD ...
Türkiye-Ürdün arasında bulunan Serbest Ticaret Anlaşması nın Feshi

   

17

Kas
2018


Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebli...
Süs Bitkileri İthalat Referans Fiyatları 15-30 Kasım 2018

   

16

Kas
2018


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2008-32-34 de Değişi...

   

15

Kas
2018


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2016-4 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebli...

   

14

Kas
2018


14.11.2018 Tarihinde Yayımlanan BTB ler
Genelge 2018-19 İhracat Refakat Belgesi
Kayıt belgesi duyurusu-İTKİB

   

09

Kas
2018


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Tebliğ No 2012-1 de Değ...
Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Sayıs...
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 323
08.11.2018 itibariyle 2018/11818 Sayılı BKK gereğince belirlenen ÖTV Miktarları

İŞTİRAKİMİZ