BANDROL 25/12/2018 TARİHLİ VE 499 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

25/12/2018 TARİHLİ VE 499 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

LİSTE

Her bir cihaz için bandrol karşılığı

tahsil edilecek ücretler (Avro karşılığı TL)

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

CİHAZ CİNSİ

 

1. Televizyon

 

• 51 Ekrana kadar (51 dahil)

10 AVRO

• 52 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil)

16 AVRO

• 68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil)

22 AVRO

• 86 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil)

34 AVRO

• 117 Ekran-148 Ekran arası (148 dahil)

40 AVRO

• 148 Ekrandan yukarısı

80 AVRO

• Oto Televizyonu

8 AVRO

2 Radyolar

 

• Cep tipi radyo alıcıları

1 AVRO

• Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar,

ışıldaklar ve radyolu vantilatörler

1 AVRO

• Oto radyo alıcıları

1 AVRO

• Taşınabilir radyo alıcıları

2 AVRO

3. Videolar

18 AVRO

4. Set Üstü Medya Kutuları (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı vihazları

7 AVRO

5. Birleşik Cihazlar (Kombine)

 

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

 

• Televizyon-Radyo

9 AVRO

• Televizyon -Radyo-Teyp

13 AVRO

• Televizyon-Video

19 AVRO

• Televizyon-Radyo-Video

21 AVRO

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

 

• Cep tipi radyo kasetçalar (radyo - walkman)

1 AVRO

• Taşınabilir (pilli) radyo – pikap

3 AVRO

• Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar

3 AVRO

• Oto Radyo-Kasetçalar

3 AVRO

• Oto Radyo-Kornpakdiskçalar

4 AVRO

• Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar

4 AVRO

• Radyo-Kasetçalar

5 AVRO

• Radyo-Kompakdiskçalar

7 AVRO

• Radyo-Pikap

7 AVRO

• Radyo-Kasetçalar-Pikap

14 AVRO

• Radyo-Kasetçalar-Pikap- Kompakdiskçalar

18 AVRO

• Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar

18 AVRO

6. Diğer Cihazlar

 

• Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar ve Benzerleri

2 AVRO

• Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları

7 AVRO

• Radyo ve/veya TV'li DVD-VCD player ve benzerleri

15 AVRO

• Radyo ve/veya TV'li ev sinema sistemleri

15 AVRO

• Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları

10 AVRO

7. Cep Telefonları

20 AVRO

8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar

10 AVRO

9. Yukarıda sayılan cihazlar dışında kalan her türlü cihazlar

18 AVRO

İŞTİRAKİMİZ