İnsan Kaynakları Politikamız

√ En önemli kaynağımızın insan olduğunu biliyoruz.
√Ana misyonumuz, şirket ihtiyaçları ve aday beklentileri doğrultusunda nitelikli ve başarılı adayları kuruma kazandırmak ve uzun vadede kurum bünyesinde tutmak.
√Organizasyonumuz içerisinde bulunan herkesin, aynı misyon, vizyon ve strateji etrafında toplanmasını sağlayarak ortak bir Kurumsal Kültür oluşturmak.
√Çalışanlarımız arasında güvene ve istikrara dayalı bir ortam sağlayarak, onlara kendilerini geliştirme ve özgün yönetim alanlarında fırsatlar vermek.
√ Özgüveni geliştiren ve başarıyı destekleyen, yeni fikirlere açık takım oluşturmak
√ İş etiğini değerleriyle özümsemiş, işiyle bütünleştirmiş bireylerin oluşturduğu bir aile oluşturmak
√Güçlü, kaliteli ve gelişmiş insan kaynaklarımızla geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğimize inancımız tamdır.

Değerlerimiz

• Evrensel insan haklarına saygı ve önce insan anlayışı,
• Faaliyetlerini sosyal çevrenin değerlerini de dikkate alarak sürdürme,
• Topluma karşı sorumluluk duygusu ve çevreye saygı,
• Ürünlerimizin tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarına yanıt vermesi
• Sürekli gelişim, yenilikçi, akılcı ve sistematik çalışma
• Fikirlerin rahatlıkla konuşulduğu özgür ve dinamik ortama sahip olma
• Yönetimde eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışı
• Yüksek ahlak değerlerini kurumsal kimliğimiz ile bütünleştirme
• Din, dil, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt etmeksizin işe alma ve hizmet etme
• ‘Güven’ kelimesiyle anılan bir kurum olmaktır.

İŞTİRAKİMİZ